Venture Care

System wentylacji mieszkaniowej z odzyskiem ciepła

Prowadzenie powietrza w mieszkaniu – jeden system wiele możliwości.

Instalacja prowadzona w warstwie izolacyjnej

 • Montaż systemu w jednym etapie
 • Brak konieczności wykonywania obliczeń hydraulicznych – system jest zbilansowany
 • Niska wysokość
 • Optymalne rozmieszczenia punktów nawiewnych i wywiewnych dla wentylacji wyporowej oraz krzyżowego obiegu powietrza w całym mieszkaniu.

Instalacja prowadzona w warstwie betonu konstrukcyjnego

 • Niska minimalna wysokość montażowa kanałów wentylacyjnych
 • Niewielka ilość elementów wchodzących w skład instalacji
 • Krótka droga prowadzenia ścieżek instalacyjnych

Instalacja prowadzona w suficie podwieszanym.

 • Niska minimalna wysokość montażowa kanałów wentylacyjnych
 • Niewielka ilość elementów wchodzących w skład instalacji
 • Krótka droga prowadzenia ścieżek instalacyjnych
 • Szybki montaż
1
Venture CARE ALTAIR Centrala rekuperacyjna
2
Venture CARE VKR125 Skrzynka rozdzielcza DN125 6
3
Venture CARE VKR125 Centrala rekuperacyjna
4
Venture CARE EVWS75 Kolano podwójne DN150 – PKR75
5
Venture CARE AKU-COMP 150 tłumik elastyczny (0,6m)
6
Kanał doprowadzający świeże powietrze do centrali wentylacyjnej
7
Kanał odprowadzający zużyte powietrze z centrali wentylacyjnej
8
Kanały odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń
9
Kanały doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń

Strumień doprowadzanego / usuwanego powietrza z pomieszczeń

Pojedynczy przewód wentylacyjny powietrza usuwanego – wydajność 25 – 40 m3/h

Podwójny przewód wentylacyjny nawiewanego – wydajność 50 – 80 m3/h

Pojedynczy przewód wentylacyjny Venture CARE PKR75-50 (Kanał elastyczny okrągły 75mm), w zależności o długości może dostarczyć od 25 do 40 m3/h.

W sytuacji gdy strumień doprowadzanego/usuwanego powietrza jest większy należy prowadzić podwójny przewodów.

Strumień powietrza wentylacyjnego:
<25m3/h
<25m3/h
Minimalna długość przewodów:
5m
5m
Maksymalna długość przewodów:
15m
6m

Prowadzenie przewodów w betonie konstrukcyjnym

Podwójnie prowadzony w stropie konstrukcyjnym
Przewód Wentylacyjny Venture CARE PKR75-50
(Kanał elastyczny okrągły 75mm) doprowadzający/odprowadzający powietrza do punktu nawiewnego/wywiewnego
Venture CARE Kolano podwójne

Prowadzenie przewodów wentylacyjnych
Przewód Wentylacyjny Venture CARE PKR75-50
(Kanał elastyczny okrągły 75mm).
Widoczne pojedyncze oraz podwójne ułożenie przewodów.
Przewody doprowadzane do
Venture CARE Kolano podwójne.

Prowadzenie przewodu wentylacyjnego
Przewód Wentylacyjny Venture CARE PKR75-50
(Kanał elastyczny okrągły 75mm) w stropie budowlanym.
Należy zapewnić minimalną
odległość między prętami zbrojeniowymi.

Elementy systemu rozprowadzenie powietrza w mieszkaniu

Centrala wentylacyjna ALTAIR H

Centrala wentylacyjna ALTAIR V

Venture Care Skrzynka Rozdzielcza

Venture CARE Kolano podwójne

Venture CARE PKR75-50
Kanał elastyczny okrągły 75mm, 50m

Venture CARE BO090-75 kolanko 90 st. do kanału elastycznego PKR75

Venture CARE UA75 – złącze nypel do kanału elastycznego PKR75

Venture CARE AKU-COMP – tłumik elastyczny AKU-COMP

Prowadzanie powietrza do i z centrali – jeden system wiele możliwości

System wentylacja Venture CARE umożliwia doprowadzenie powietrza do central wentylacyjnych
oraz odprowadzenie na wiele sposobów.

A
Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza przez zbiorcze szachty wentylacyjne.
1
Wentylator zbiorcz wywiewny BO-CARE
2
Wentylator zbiorcz nawiewny BI-CARE
3
Szachty zbiorcze (nawiewna i wywiewne) zbierające powietrze ze wszystkich kondygnacji
4
Indywidualna centrala wentylacyjna dla każdego mieszkania

Każde mieszkanie jest obsługiwane przez oddzielną centralę wentylacyjną Venture CARE ALTAIR. Centrale z poszczególnych kondygnacji są podłączone do zbiorczych pionów wentylacyjnych – odpowiednio pionu nawiewnego i wywiewnego. Na dachu są zainstalowane jednostki wspomagające BI-CARE dla nawiewu i BO-CARE dla wywiewu.

Zalety:

 • Brak czerpni i wyrzutni na elewacji
 • Niewielka odległość między centralą w szachtem.
B
Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza przez zintegrowana czerpnio-wyrzutnie
1
indywidualna centrala wentylacyjna dla każdego mieszkania
2
Indywidualna czeprnio-wyrzutnia dla każdego mieszkania

Każde mieszkanie jest obsługiwane przez oddzielną centralę wentylacyjną Venture CARE ALTAIR. Każda centrala posiada swoją indywidualną czerpnio- wyrzutnię umieszczoną na elewacji.

Zalety:

 • Brak konieczności prowadzenia pionów wentylacyjnych.
C
Doprowadzenie powietrza przez czerpnie ścienne i odprowadzenie przez zbiorczy szacht wentylacyjny wywiewny
1
Wentylator zbiorcz wywiewny BO-CARE
2
Indywidualna czeprnio-wyrzutnia dla każdego mieszkania
3
Szacht zbiorczy (wywiewny) zbierający powietrze ze wszystkich kondygnacji
4
Indywidualna centrala wentylacyjna dla każdego mieszkania

Każde mieszkanie jest obsługiwane przez oddzielną centralę wentylacyjną Venture CARE ALTAIR. Powietrze jest doprowadzane z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji. Z centrali powietrze jest usuwane przez zbiorczy szacht wentylacyjny zakończony jednostką wspomagającą BO-CARE

Doprowadzanie i odprowadzenie powietrza z centrali

Przewody wentylacyjne Venture CARE IPP są przeznaczone do doprowadzenia powietrza zewnętrznego do centrali wentylacyjnej oraz do odprowadzenia zużytego powietrza na zewnątrz. Są wykonane ze spienionego polipropylenu EPP o grubość 35 mm.

Stosując przewody wentylacyjne Venture Care IPP zyskujemy:

 • zapewniona wymagana izolacja termiczna – nie ma potrzeby stosowanie żadnej dodatkowej izolacji termicznej,
 • zapewniona izolacja akustyczna – połączenia centrali rekuperacyjnej ALTAIR z przewodami Venture Care IPP – gwarantuje utrzymanie emitowanego dźwięku znacznie poniżej wartości granicznych,
 • łatwy montaż - odbywa się bez użycia narzędzi,
 • przewody wentylacyjne są wykonane z materiału łatwego w obróbce – co znacznie ułatwia prace wykończeniowe.
Kanał izolowany - Venture CARE IPP
 • Venture CARE IPP125 Kanał izolowany okrągły DN 125
 • Venture CARE IPP150 Kanał izolowany okrągły DN 150
 • Venture CARE IPP180 Kanał izolowany okrągły DN 180
Kolano izolowane - Venture CARE IPP
 • Venture CARE IPPO125-45 Kolano izolowane okrągłe 45°DN 125
 • Venture CARE IPP0150-45 Kolano izolowane okrągłe 45°DN 150
 • Venture CARE IPP0180-45 Kolano izolowane okrągłe 45°DN 180
Tuleje przyłączeniowa - Venture CARE IPPV
 • Venture CARE IPPV125 Tuleja przyłączeniowa okrągła DN 125
 • Venture CARE IPPV150 Tuleja przyłączeniowa okrągła DN 150
 • Venture CARE IPPV180 Tuleja przyłączeniowa okrągła DN 180

Wentylatory wspomagające do systemy VentureCARE

Wentylator nawiewny BI-CARE

Wentylator nawiewny-wpomagający przeznaczony do systemu VentureCARE. Współpracuje z centralami rekuperacyjnymi Venture Industries. Obsługuje szacht wentylacyjny tłoczący powietrze do wszystkich kondygnacji. Przystosowany do pracy bezpośrednio na zewnątrz.

Wentylator nawiewny BO-CARE

Wentylator wywiewny-wpomagający przeznaczony do systemu VentureCARE. Współpracuje z centralami rekuperacyjnymi Venture Industries. Obsługuje szacht wentylacyjny zbierający powietrze usuwane ze wszystkich kondygnacji. Przystosowany do pracy bezpośrednio na zewnątrz.

Wentylator Wydajność
m3/h
Poziom mocy
akustyczej dB(A)
Silnik Zasilanie Nr artykułu
BI-Care 200-800 44-64 EC 1~230V 43523300
BI-Care 200-800 44-64 EC 1~230V 43523300

Czerpnio – wyrzutnia Venture Care PP-W

 • Odseparowane strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Kolory dopasowane do ewelacji dostępne na życzenie

Montaż w suficie podwieszanym

Montaż w ścianie

(zabudowany nad zbiornikiem na wodę do spłuczki)
Venture Industries Residential Solutions
Zapoznaj się z naszymi systemami wentylacyjnymi